Home

eyes

‘Het beeld kan je raken. De kleuren, de vormen, een lijn.
De intentie van degene die het maakt, 
de intentie van die het bekijkt…
Een taal, die bijna zo oud is als de mens.
Eindeloos je vinger door het zand laten gaan en kijken wat er gebeurt.
Soms een hartje met pijl, soms een lange lijn tot vlakbij de zee.
Een meeuw zet z’n poot er op, de zee spoelt alles weg en je begint weer opnieuw.
Je vergeet hoe laat het is.
Het afscheid is een nieuw begin.’

Greet Haasnoot